Miljöarbete

Vi har alla ett stort ansvar för miljön. Som elinstallationsföretag vill vi medverka till att fatta rätt miljöbeslut genom att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten samt utföra ständiga förbättringar inom miljöområdet. 

Vi ska följa miljölagar och andra krav samt se myndigheternas lagar och förordningar som ett minimikrav.

Malå Els miljöarbete

Vi ska minska vårt miljöavtryck genom att: 

  • Driftoptimera energiförbrukningen
  • Sträva efter en mer miljöanpassad och säkrare elmiljö
  • Att alltid vara i en ständig dialog med leverantörer hitta miljöförbättringar och säkerhetslösningar, där det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt, utan att göra avkall på elsäkerheten
  • I första hand arbeta med leverantörer i närområdet
  • Minska utsläpp från transporter

Roger Eriksson, VD

GDPR och integritet 

Den 25:e maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom samtliga medlemsländer i EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Syftet med lagen är att skydda fysiska personer genom att reglera hur personuppgifter får behandlas.

Det är viktigt att du som kund eller samarbetspartner känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

I våra system lagras t ex uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer (endast för kunder som önskar ROT-avdrag i samband med ett arbete). Allt enligt vad lagen kräver att vi får och ska behandla eller lagra.

Den som önskar information om vilka uppgifter vi har om dig, alternativt önskar uppgifter borttagna, kan meddela oss här på hemsidan.

Elinstallationer

Cookies

GDPR & miljöarbete